Pilot Uniwersalny Superior Multi-Key 433,92 - 868 MHz 4- kanały

  • Dodaj recenzję:
 

The self-learning universal multi-frequency remote control for most common gates

  • ability to program up to 4 devices with 4 different frequencies
  • the programming is simple and fast
  • maximum compatibility (frequencies available on the datasheet)

Samouczący się uniwersalny pilot wieloczęstotliwościowy do większości popularnych bram

     możliwość zaprogramowania do 4 urządzeń na 4 różnych częstotliwościach
     programowanie jest proste i szybkie
     maksymalna kompatybilność (częstotliwości dostępne w arkuszu danych)

 

Die selbstlernende Universal-Multifrequenz-Fernbedienung für die meisten gängigen Tore

     Möglichkeit, bis zu 4 Geräte mit 4 verschiedenen Frequenzen zu programmieren
     Die Programmierung ist einfach und schnell
     maximale Kompatibilität (Frequenzen auf dem Datenblatt verfügbar)