Kategorie

Płatności

Pilot Uniwersalny - uczący SEKI Care (uczący) Wodoodporna Klawiatura

Podsumowanie wszystkich funkcji

     Duży przycisk pilota z wodoodporną klawiaturę foliową
     Łatwe czyszczenie dzięki gładkiej powierzchni
     Uniwersalny pilot do wszystkich urządzeń audio wideo
     Odporny na oczarowani dół napojów i innych płynów
     Zgodna dla wszystkich producentów, niezależnie od modelu
     W tym przycisków numerycznych
     Bardzo duże przyciski
     Łatwy tryb programowania
     Pasek na przegub
     Proste und szybki sposób tworzenia duplikatów za pomocą Seki programista
     Idealnie pasuje do wymagań użytku w szpitalach, domach opieki i specjalnego domach starców
     Wszystkie ustawienia zostaną zachowane podczas wymiany baterii


Summary of all features

 • Big button remote control with waterproof foil keypad
 • Easy cleaning because of smooth surface
 • Universal remote for all audio video devices
 • Immune to bowled down drinks and other liquids
 • Compatible to all brands, irrespective of the model
 • Including numeric buttons
 • Very big buttons
 • Easy programming mode
 • Wrist strap included
 • Simple und fast way of creating duplicates by using SeKi programmer
 • Fits perfectly to demands of usage at hospitals, special-care homes and retirement homes
 • All settings will be kept during battery change